Szkoły

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Nowotarski

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce

Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
ul. Podhalańska 3
34-480 Jabłonka

Dyrektor: Piotr Męderak
telefon/fax: (18) 265 23 17
e-mail: pocztazsj@nowotarski.pl (Sekretariat) www: www.zsjablonka.nowotarski.pl

 

Zespół Szkół w Krościenku nad Dunajcem

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem
ul. Zdrojowa 11
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Dyrektor: Robert Dębski
telefon/fax: (18) 262 30 25
e-mail: lo.kros@nowotarski.pl www: www.lokroscienko.nowotarski.pl

 

Zespół Szkół w Krościenku nad Dunajcem

Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem
ul. Jagiellońska 4
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Dyrektor: Krzysztof Waksmundzki
telefon:(18) 262 30 12; (18) 262 39 96; (18) 262 39 97; fax:(18) 262 39 98
e-mail:sekretariat@zszip-kroscienko.nowotarski.pl www: www.zszip-kroscienko.nowotarski.pl

 

Zespół Szkół w Krościenku nad Dunajcem

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Nowym Targu
ul. Jana Pawła II 85
34-400 Nowy Targ

Dyrektor: Tadeusz Kalata
telefon: (18) 266 24 08
e-mail: ntsoswnr1@poczta.onet.pl www: www.soswnr1.nowytarg.pl

 

Zespół Szkół w Krościenku nad Dunajcem

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu
ul. Kowaniec 125
34-400 Nowy Targ

Dyrektor: Marta Sokołowska
telefon/fax:(18) 266 26 23; telefon:(18) 266 59 97
e-mail:sekretariat@zse.nowotarski.pl www: www.zse.nowotarski.pl

 

Zespół Szkół w Krościenku nad Dunajcem

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu
ul. Krasińskiego 1
34-400 Nowy Targ

Dyrektor: Maria Kopeć
telefon:(18) 266 29 55; fax:(18) 266 38 58
e-mail: lo@goszczynski.nowytarg.pl www: www.goszczynski.nowotarski.pl

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu
Plac Słowackiego 13
34-400 Nowy Targ
Dyrektor: Grzegorz Józefczyk
telefon:(18) 266 28 66; fax:(18) 266 27 13
e-mail: zs1@nowotarski.pl; www: www.zs1.nowotarski.pl

 

Zespół Szkół w Krościenku nad Dunajcem

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
ul. Ludźmierska 32
34-400 Nowy Targ

Dyrektor: Beata Tarnowska
telefon:(18) 266 40 75; fax:(18) 264 99 87
e-mail: sekretariat@zskj.nowotarski.pl www: www.zskj.nowotarski.pl

 

Zespół Szkół w Krościenku nad Dunajcem

Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu
ul. Wojska Polskiego 9
34-400 Nowy Targ

Dyrektor: Ryszard Gruszka
telefon: (18) 266 31 04; fax:(18) 266 56 31
e-mail: zst@nowotarski.pl www: www.zst.nowotarski.pl

 

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce-Zdroju
ul. Jana Pawła II 41
34-700 Rabka-Zdrój

Dyrektor: Marek Świder
telefon/ fax:(18) 267 70 30
e-mail: sekretariat@romer.nowotarski.pl www: www.romer.nowotarski.pl

 

Zespół Szkół w Krościenku nad Dunajcem

Zespół Szkół w Rabce-Zdroju
ul. Kościuszki 9
34-700 Rabka-Zdrój

Dyrektor: Irena Jaworska
telefon:(18) 267 70 29
e-mail: lo2r@wp.pl www: www.lo2rabka.edu.pl

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Targu

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Targu
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ

Dyrektor: Bożena Olcoń- Chlebek
telefon:(18) 266 35 68
e-mail: poradnia-nt@nowotarski.pl www: www.poradnia-nt.nowotarski.pl

 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rabce-Zdroju

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rabce-Zdroju
ul. Słowackiego 2
34-700 Rabka-Zdrój

Dyrektor: Jadwiga Maciążek
telefon/ fax:(18) 267 76 04
e-mail: ppprabka@nowotarski.pl www: www.ppprabka.nowotarski.pl

 

Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu

Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu
ul. Szpitalna 14
34-400 Nowy Targ

Dyrektor: Eliza Palluth

telefon/ fax:(18) 26 63 600
e-mail: bursa@nowotarski.pl www: www.bursa.nowotarski.pl